Vi tilbyr en rekke ulike servicetorgtjenester for kunder med mange ulike behov.

Våre mest sentrale fokusområder er sentralbordtjenester, sekretæroppdrag/skriveoppdrag og vakt- og informasjonstelefon. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe din bedrift, eller et godt tilbud.

Sentralbordtjenester
Vi har mange ulike kunder med mange ulike behov. Noen viderekobler sine telefoner til oss ved ferie eller sykdom, andre overlater hele sitt sentralbord til oss. Hvis bedriftens eget sentralbord periodevis har for mye trafikk, kan vi kobles inn som en overflowtjeneste. For våre kunder kan vi ta imot bestillinger, booke avtaler direkte inn i deres kalender, eller fungere som en informasjonstjeneste. Ingen oppdrag er for små, ingen for store. Det meste er mulig!

Økt kapasitet
Mange bedrifter taper både penger og kunder fordi de ikke har kapasitet til å besvare alle innkommende anrop. En telefonsvarer er upersonlig og mange vegrer seg for å legge igjen beskjed. Det er viktig at telefonen alltid blir besvart, og at det gjøres på en profesjonell og effektiv måte. Personlig betjening er alltid det beste.

I dagens samfunn er service blitt den viktigste faktoren for suksess, og det er viktig å skille seg ut. Mange bedrifter velger automatiske svarere for å spare penger. Ofte fører dette heller til at de mister kunder. Menneskelige relasjoner er uvurderlige. Alle ønsker å føle seg sett og ivaretatt, og det vil våre tjenester kunne bidra med.

Avlasting
I løpet av en arbeidsdag kan det forekomme situasjoner som gjør at du trenger avlastning fra telefontrafikken- enten i lunsjpauser, ved sykdom, ferie, kursvirksomhet eller andre hendelser. Da er det fint å kunne føle seg trygg på at dine kunder likevel blir tatt hånd om. Vi skal ikke bare presentere et firmanavn, vi skal også gjenspeile den kvaliteten og de verdier som din bedrift står for. Du viderekobler raskt og enkelt telefonen til oss, og vi svarer for deg etter dine retningslinjer. Vi lærer din bedrift å kjenne, og kundene skal ikke merke at samtalene går via et eksternt sentralbord. Vi setter over telefonen til rett person, formidler beskjeder fortløpende på ønsket måte og sender rapporter etter avtale.

Pålitelighet og tillit er viktige stikkord for vår virksomhet.

Du bestemmer selv hvor mye og hva vi skal svare på når kunden ringer. Sentralbordtjenesten er fleksibel og kan brukes når du ønsker, døgnet rundt.

Hvorfor velge oss?
  • Dine kunder får alltid svar og blir ønsket velkommen av en hyggelig og hjelpsom stemme.
  • Du er alltid tilgjengelig, slipper dårlig omdømme- og i verste fall å miste kunder til konkurrenter.
  • Du kan spare tusenvis av kroner pr måned i forhold til å ha en ekstra ansatt som skal ha lønn, ferie og andre utgifter og ansvar som følger et ansettelsesforhold.
  • Du trenger ikke være redd for at sentralbordet ditt blir stående ubetjent ved sykdom. Vi har alltid folk på jobb og er alltid tilgjengelig- og dermed blir du også det!
  • Det er raskt og enkelt å viderekoble telefonene, og vi gjennomgår alle rutiner sammen så alle kan føle seg trygg på systemet.
  • Dette er et hjelpemiddel for deg i en travel hverdag. Du får konsentere deg om dine primæroppgaver, effektiviteten øker og dermed lønnsomheten.