Linker

På denne siden har vi samlet en rekke nyttige og informative linker.

Teksttelefon - Kom i gang på datamaskin/registrering:
https://teksttelefon.telenor.no/user/signup?1

Informasjon/installering teksttelefon:
www.telenor.no/privat/kundeservice/personer_med_nedsatt_funksjonsevne/produkter.jsp

Telenor sine sider for personer med nedsatt funksjonevne
www.telenor.no/privat/kundeservice/personer_med_nedsatt_funksjonsevne/produkter.jsp
 
NAV - trygdeetaten
www.nav.no/hjelpemiddelsentralene

Elektroniske hjelpemidler for mennesker med nedsatt funksjonsevne
http://www.gewa.no/