Teksttelefonformidlingen driver og bemannes av Call-it AS og ligger i Mosjøen.

Dette er en del av de leveringspliktige tjenestene Telenor har ansvar for, og inngår i en avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor. Det benyttes til nummer til Teksttelefonformidlingen i dag.

Teksttelefonen 149
Teksttelefontjenesten er en tjeneste Telenor leverer, og som driver og bemannes av Call-It AS. Det er gratis å ringe til 149, og samtalen blir først taksert når det oppnås kontakt på tilringt nummer. Takst for vanlige samtaler innen Norge er kr 0,70 pr. påbegynt 2.minutt. Til mobiltelefon og andre spesialnumre brukes andre priser. Samtaler til utlandet følger fastlagte takster.

-149 for vanlige samtaler.
-1412 kun for nødsamtaler (tilsvarer samtaler til 110, 112, 113).


Når døve og hørsels- / talehemmede eller andre som ikke kan benytte vanlig telefon skal kunne kommunisere med andre, kan det benyttes en teksttelefon. På en teksttelefon foregår kommunikasjonen skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan også kombineres. En samtale til 149 blir betjent av en kundeveileder på formidlingssentralen. Denne fungerer da som et verktøy i samtaler mellom teksttelefonbrukere og vanlig hørende. Kundeveileder leser fortløpende tekst til den hørende og skriver tilbake alt som blir sagt til den hørselshemmede. Teksttelefonbrukere kan også snakke selv hvis ønskelig. Alle kundeveiledere på 149 og 1412 er profesjonelle hurtigskrivere som formidler alle samtaler på et nøytralt grunnlag. Alle kundeveiledere har taushetsplikt.


Nye 149 Teksttelefon

Telenor satte i drift ny teknisk løsning for 149 Teksttelefonen november 2014. Fra 6. desember 2014 er den nye tjenesten for pc med nedlastet programvare åpen for alle. Gamle terminaler, som Diatext IV, betjenes nå på ny plattform. 

Senere vil Telenor også åpne tjenesten for smarttelefoner og nettbrett, samt webside for pålogging. Tjenesten utfører tolkning fra tekst til tale og omvendt. 

Kom i gang på datamaskin: 

 1. Klikk her for å registrere deg. Felter merket med stjerne er obligatoriske, og brukes i forbindelse med nødnummer og for å kunne sende deg nødvendig informasjon senere. 
 2. Du vil motta brukernavn og passord på e-post. Ta godt vare på denne informasjonen. 
 3. Klikk her for å laste ned programvaren.  
  Det kan hende du på oppgradere JAVA for å installere, du vil i så fall få beskjed om dette. Hvis du får beskjed om at utgiver av programmet er ukjent og at programmet kan skade datamaskinen, velg "Flere alternativer" og "Installere likevel" eller liknende. Norton antivirus bør slås av under installasjonen. 
 4. Åpne programmet og logg på med brukernavn og passord. Senere vil du automatisk bli logget på om du krysser av for dette. 
 5. For å motta samtaler må du være pålogget. 

 • Når du registrerer deg får du tildelt en SIP-adresse, i formen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Denne kan sammenlignes med ditt telefonnummer
 • Du kan nå bruke tjenesten på samme måte som andre chat-programmerer. 
 • I tillegg til 149 vil du også kunne kontakte nødnummeret 1412 Teksttelefonen. 
 • Husk at tekstoverføring med 149 Teksttelefonen går over internett, og kan medføre ekstra kostnader om du ikke er tilknyttet og trådløst nettverk.
 • Hvis du trenger hjelp med Teksttelefonen, ring kundeservice på 05000 og spør etter kundeservice i Skien. Du kan også ringe 149 Teksttelefonen i Mosjøen.
De gamle teksttelefonene vil fremdeles fungere som tidligere! 

Du kan nå 149 via SMS
Sms fra Telenor / djuice abonnement eller Telenors mobilnett:
Du kan nå kommunisere med Teksttelefonformidlingen via SMS ved å sende og tekstmelding direkte til 149. Det vil da bli generert og e-post som blir sendt til Teksttelefonformidlingen. Teksttelefonformidlingen vil jeg neste omgang ta kontakt med avsender eller utføre beskjeden.

Start meldingen med å skrive:
Ønsket tekst og send så meldingen til 149

- Tjenesten koster det samme som annen SMS (prisen er avhengig av abonnementstype og eventuell rabatt).

- Tjenesten er tilgjengelig for brukere med Telenor eller djuice abonnement, og andre som benytter Telenors mobilnett.

Andre kan fortsatt benytte tidligere løsning med SMS via 2080:

Start meldingen med å skrive:
149 mellomrom og den valgte tekst. Send så meldingen til 2080

- Tjenesten koster kr 10, - pr SMS.

Fra utlandet
For å nå teksttelefonformidlingen i Norge fra utlandet må du ringe +47 22070149. Samtalen vil bli taksert som vanlig samtale til Norge der du oppholder deg.

1412 - skal brukes til nødsamtaler
En samtale til 1412 blir tatt i mot av en ekspedient på formidlingssentralen. Samtaler til 1412 kan kun videreformidles til nødmottakene 110, 112, 113. Nødnummeret 1412 er kun tilgjengelig for og kan bare brukes av teksttelefonbrukere. Nødtelefonen 1412 er bemannet 365 dager i løpet av 24 timer i døgnet. Misbruk av 1412 kan bli påtalt til myndighetene.