Teksttelefonformidlingen driver og bemannes av Call-it AS og ligger i Mosjøen.

Dette er en del av de leveringspliktige tjenestene Telenor har ansvar for, og inngår i en avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor. Det benyttes til nummer til Teksttelefonformidlingen i dag.

Teksttelefonen 149
Teksttelefontjenesten er en tjeneste Telenor leverer, og som driver og bemannes av Call-It AS.

Tjenesten er døgnåpen.

-149 for vanlige samtaler.
-1412 kun for nødsamtaler (tilsvarer samtaler til 110, 112, 113).


Når døve og hørsels- / talehemmede eller andre som ikke kan benytte vanlig telefon skal kunne kommunisere med andre, kan det benyttes en teksttelefon. På en teksttelefon foregår kommunikasjonen skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan også kombineres. En samtale til 149 blir betjent av en kundeveileder på formidlingssentralen. Denne fungerer da som et verktøy i samtaler mellom teksttelefonbrukere og vanlig hørende. Kundeveileder leser fortløpende tekst til den hørende og skriver tilbake alt som blir sagt til den hørselshemmede. Teksttelefonbrukere kan også snakke selv hvis ønskelig. Alle kundeveiledere på 149 og 1412 er profesjonelle hurtigskrivere som formidler alle samtaler på et nøytralt grunnlag. Alle kundeveiledere har taushetsplikt.


Nye 149 Teksttelefon

Informasjon om Teksttelefonen

Tekstformidlingen 149 hjelper døve og hørselshemmede å komme i kontakt med andre ved hjelp av tekstbasert kommunikasjon. I tillegg til 149 vil du også kunne kontakte nødnummeret 1412.

Har den du ønsker å kommunisere med en vanlig telefon kan du gjøre dette via 149. Du skriver inn det du vil si, og Tekstformidlingen viderebringer det til den du vil kommunisere med. Når den du snakker med svarer, skriver Tekstformidlingen svaret til deg.

For å ta i bruk tjenesten trenger du internettilgang og en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Du må først registrere deg og lage en bruker, til dette trenger du en aktiv e-postkonto. Du kan ringe til 149 og 1412 fra en applikasjon som lastes ned til smarttelefon, nettbrett, datamaskin eller fra en webside i nettleseren på datamaskinen.

For å motta samtaler må du være pålogget. Når du registrerer deg får du tildelt en adresse (SIP-adresse) i formen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Denne kan sammenlignes med ditt telefonnummer, og kan brukes av dine kontakter når de skal ringe deg via 149. De kan også spørre etter ditt navn.

Applikasjoner som kan benyttes er

  • app for Windows PC
  • app for Android smarttelefon og nettbrett
  • app for iPhone og iPad
Web-løsning kan benyttes i følgende nettlesere (PC og Mac)

  • Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer (trenger Temasys plugin)
Du er selv ansvarlig for å holde opplysninger i din brukerprofil oppdaterte. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på Teksttelefonens webtjeneste på https://www.teksttelefon.no, trykke på «Innstillinger» og deretter «Min profil». Der ser du de opplysninger som er registrert i din profil og du kan da redigere disse.

Priser

Tekstsamtaler til Teksttelefonen fra web og Teksttelefonapplikasjon: Det påløper ingen kostnader utover dine kostnader for tilgang til internett, for eksempel over mobilnettet og eventuelle kostnader for mobildata.

Talesamtaler fra telefon til Teksttelefonen:
Sjekk hvilke priser som gjelder for den operatøren du har abonnement hos.

Talesamtaler fra telefon i utlandet til Teksttelefonen:
Ring +47 22 07 01 49 for å nå oss fra utlandet. Samtalen vil bli taksert som en vanlig samtale til Norge fra der du oppholder deg.

Vilkår og personvern

For Telenors vilkår og behandling av personopplysninger, se https://www.telenor.no/privat/vilkar/avtalevilkar.jsp

Ringe Teksttelefonen fra andre brukerklienter

Tekstformidling 149 og Nødnummer 1412 er åpne for anrop fra applikasjoner som NAV leverer (T-Meeting og MyMMX). For å ringe til 149 og 1412 fra disse applikasjonene må du ringe til SIP-adressene til tjenesten.

Disse adressene kan du lagre som kontakter i applikasjonen din og er følgende:for å ringe til Tekstformidling 149:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

for å ringe til Nødanrop 1412:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ved lanseringen av ny tjeneste for Teksttelefonen 17. august 2021 fikk tjenesten nye SIP-adresser. Hvis du har lagret SIP-adressene til 149 og 1412 i applikasjonen du ringer fra på et tidligere tidspunkt må du oppdatere til de nye adressene i kontaktlisten din.Du kan nå 149 via SMS
Sms fra Telenor abonnement eller Telenors mobilnett:
Du kan nå kommunisere med Teksttelefonformidlingen via SMS ved å sende og tekstmelding direkte til 149. Det vil da bli generert og e-post som blir sendt til Teksttelefonformidlingen. Teksttelefonformidlingen vil i neste omgang ta kontakt med avsender eller utføre beskjeden.

Start meldingen med å skrive:
Ønsket tekst og send så meldingen til 149

- Tjenesten koster det samme som annen SMS (prisen er avhengig av abonnementstype og eventuell rabatt).

- Tjenesten er tilgjengelig for brukere med Telenor abonnement, og andre som benytter Telenors mobilnett.

Andre kan fortsatt benytte tidligere løsning med SMS via 2080:

Start meldingen med å skrive:
149 mellomrom og den valgte tekst. Send så meldingen til 2080

- Tjenesten koster kr 10, - pr SMS.

Fra utlandet
For å nå teksttelefonformidlingen i Norge fra utlandet må du ringe +47 22070149. Samtalen vil bli taksert som vanlig samtale til Norge der du oppholder deg.

1412 - skal brukes til nødsamtaler
En samtale til 1412 blir tatt i mot av en ekspedient på formidlingssentralen. Samtaler til 1412 kan kun videreformidles til nødmottakene 110, 112, 113. Nødnummeret 1412 er kun tilgjengelig for og kan bare brukes av teksttelefonbrukere. Nødtelefonen 1412 er bemannet 365 dager i løpet av 24 timer i døgnet. Misbruk av 1412 kan bli påtalt til myndighetene.