Velkommen til Call-It AS! Vi utfører servicetorg- tjenester tilpasset bedrifter og organisasjoner.

Call-It har drift 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Vi håndterer blant annet sentralbord for store og små bedrifter, og utfører skrivetjenester for flere tingretter. Vi har topp moderne utstyr og kan utføre mange ulike oppdrag innen telefoni- og skrivetjenester. Vår visjon er å være landets ledende leverandør av telekommunikasjonsbaserte tjenester. Vi drifter også teksttelefonen og nødtelefonen på vegne av Telenor.
Les mer her


Teksttelefontjenesten er en del av de leveringspliktige tjenestene Telenor har ansvar for. Teksttelefonformidlingen ligger i Mosjøen, og driftes og bemannes av Call-it AS.
Les mer her
Våre mest sentrale fokusområder innenfor servicetorg er sentralbordtjenester, sekretær- oppdrag/skriveoppdrag og vakt- og informasjonstelefon. Klikk for å lese mer.
Les mer her
Vi håndterer sentralbord for store og små bedrifter, og utfører skrivetjenester for tingretter. Vi har topp moderne utstyr og kan utføre mange ulike oppdrag.
Les mer her